Bolnišnica

Zagotavljanje bolnišničnim ustanovam učinkovitega pristopa k blaženju patogenov.

Skrb za zdravje

Varstvo okolja za bolnišnico za zdravje mater in otrok

Šolsko izobraževanje

Zagotavljanje šolskih izobraževalnih zmogljivosti učinkovitega pristopa k blaženju patogenov.

Prevoz in hotel

Razviti načrt, primeren za površinsko dezinfekcijo mest javnega prevoza za izboljšanje varnosti potnikov

Glavni trgi

Severna Amerika

Zahodna Evropa

Južna Amerika

Severna Evropa

Vzhodna Evropa